แผนคุ้มรักษาเหมาจ่าย

เป็นเจ้าของกิจการที่ทุ่มเททุกอย่างไปกับการทำงาน วางแผนการเงินของธุรกิจและครอบครัว จะเลือกใช้อะไร
ก็คิดเสมอว่าต้องคุ้มค่า เรื่องดูแลสุขภาพก็เช่นกัน เราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด

ประกันสุขภาพที่เห็นทั่วไป มักมีเงื่อนไขเล็กๆ น้อยๆ สุดท้ายตอนใช้จริงก็ต้องจ่ายเพิ่ม

หมดปัญหาดังกล่าวด้วยแผนประกันสุขภาพ
แผนคุ้มรักษาเหมาจ่าย จ่ายทุกค่ารักษาพยาบาล ให้คุณสบายใจได้ว่า
หากคุณต้องนอนโรงพยาบาล คุณจะไม่ต้องเสียส่วนต่างค่ารักษาอีกต่อไป

รูปแบบใหม่ของแผนประกันสุขภาพ ที่ไม่จำกัดค่าห้อง สามารถเลือกวงเงินค่ารักษาได้ตามแผนที่คุณต้องการ

คุ้มครอบคลุม จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงทุกรายการเมื่อต้องเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล
คุ้มครองไร้กังวล ด้วยแผนสุขภาพเหมาจ่ายสูงสุดถึง 3,300,000 บาทให้คุณหมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คุ้มรักษา ครอบคลุมทุกค่ารักษาด้วยเบี้ยประกันภัย เริ่มต้นเพียง 19,800 บาท ต่อปี(เพศชาย อายุ 35 ปีแผน Super)
คุ้มสบายใจ หมดกังวล แม้ขาดงาน แต่ไม่ขาดรายได้ด้วยค่าชดเชยรายวันเมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 1,000 บาท (กรณีเลือกซื้อเพิ่มเติม)

ผลประโยชน์ความคุ้มครองแผนคุ้มรักษาเหมาจ่าย

 •  
 • ความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเหมาจ่าย
 • - ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ในหอผู้ป่วยปกติ และหอผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู)
  - ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
  - ค่าแพทย์ และค่าธรรมเนียม สำหรับการรักษา โดยการผ่าตัด
  - ค่าแพทย์เยี่ยมไข้หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
  - ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ)
  - ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกสำหรับค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และรังสีบำบัด
 • ตัวอย่างเบี้ยประกันรายปี
 • เพศชาย อายุ 35 ปี
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี
 • สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบเฮชบี
 • ค่าชดเชยรายวันเมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ต่อวัน
 • ตัวอย่างเบี้ยประกันรายปี
 • เพศชาย อายุ 35 ปี
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี
 • แผนแผน Super
 • ความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเหมาจ่าย
 • - ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ในหอผู้ป่วยปกติ และหอผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู)
  - ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
  - ค่าแพทย์ และค่าธรรมเนียม สำหรับการรักษา โดยการผ่าตัด
  - ค่าแพทย์เยี่ยมไข้หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
  - ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ)
  - ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกสำหรับค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และรังสีบำบัด
  จ่ายตามจริงสูงสุด
  550,000
  ต่อปี
 • ตัวอย่างเบี้ยประกันรายปี
 • เพศชาย อายุ 35 ปี
  19,800
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี
  25,740
 • สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบเฮชบี
 • ค่าชดเชยรายวันเมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ต่อวัน
  1,000
 • ตัวอย่างเบี้ยประกันรายปี
 • เพศชาย อายุ 35 ปี
  1,600
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี
  1,600
 • แผนแผน Grand
 • ความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเหมาจ่าย
 • - ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ในหอผู้ป่วยปกติ และหอผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู)
  - ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
  - ค่าแพทย์ และค่าธรรมเนียม สำหรับการรักษา โดยการผ่าตัด
  - ค่าแพทย์เยี่ยมไข้หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
  - ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ)
  - ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกสำหรับค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และรังสีบำบัด
  จ่ายตามจริงสูงสุด
  1,100,000
  ต่อปี
 • ตัวอย่างเบี้ยประกันรายปี
 • เพศชาย อายุ 35 ปี
  23,500
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี
  30,550
 • สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบเฮชบี
 • ค่าชดเชยรายวันเมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ต่อวัน
  1,000
 • ตัวอย่างเบี้ยประกันรายปี
 • เพศชาย อายุ 35 ปี
  1,600
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี
  1,600
 • แผนแผน Ultra
 • ความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพเหมาจ่าย
 • - ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ในหอผู้ป่วยปกติ และหอผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู)
  - ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
  - ค่าแพทย์ และค่าธรรมเนียม สำหรับการรักษา โดยการผ่าตัด
  - ค่าแพทย์เยี่ยมไข้หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
  - ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ)
  - ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกสำหรับค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และรังสีบำบัด
  จ่ายตามจริงสูงสุด
  3,300,000
  ต่อปี
 • ตัวอย่างเบี้ยประกันรายปี
 • เพศชาย อายุ 35 ปี
  38,200
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี
  49,660
 • สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบเฮชบี
 • ค่าชดเชยรายวันเมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ต่อวัน
  1,000
 • ตัวอย่างเบี้ยประกันรายปี
 • เพศชาย อายุ 35 ปี
  1,600
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี
  1,600

อายุรับประกันภัย

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบเหมาจ่าย

 • แผน Super : อายุ 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
 • แผน Grand : อายุ 1 เดือน 1 วัน - 70 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
 • แผน Ultra : อายุ 1 เดือน 1 วัน - 60 ปี ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)

สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบเฮชบี

 • อายุ 3 - 60 ปี ต่ออายุได้ถึง อายุ 64 ปี (คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี)

งวดการชำระเบี้ยประกัน

 • แผน Super : รายปี
 • แผน Grand และ แผน Ultra : รายปี / ราย 6 เดือน
 • เบี้ยประกันภัยเป็นปีต่อปี ปรับตามอายุที่เพิ่มขึ้น
 • เบี้ยประกันภัยที่แสดงจะเปลี่ยนแปลงตามอายุ สุขภาพ ชั้นอาชีพของผู้ขอเอาประกันภัย
 • บริษัทอาจปรับเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ อายุ ชั้นอาชีพ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น
 • หรือจากประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยที่มีการปรับจะต้องอยู่ในอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

สนใจปรึกษาด้านความคุ้มครองรบกวนกรอกข้อมูลจำเป็น ให้ที่ปรึกษาด้านความคุ้มครอง SCB Protect ติดต่อกลับไปเสนอความคุ้มครองแบบคุ้มๆ ครับ

เพศ
กรุณาเลือกจังหวัดที่อยู่
กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์ที่สนใจ
ช่วงเวลาที่ต้องการให้ติดต่อกลับ
เมื่อท่านให้ข้อมูลด้านบนนี้แก่บริษัท ไทยพาณิชย์โพรเทค จำกัด (“บริษัท”) ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นของท่านจริงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาด้านประกันภัย และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทที่ท่านอาจจะสนใจ
โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ที่ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว